Ontwerp voor de nieuwe hoofdzetel van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

 

ism Atelier Kempe Thill (Rotterdam)

 

Het nieuwe havenhuis is één van die gebouwen die de stad Antwerpen en de haven een sterkere uitstraling moeten geven. Het heeft een internationale rol te spelen. Het heeft zijn wortels in de geschiedenis van de stad (het "hansa huis") en moet terzelfder tijd de toekomst aanwijzen. De uitbreiding aan het bestaande gebouw is enerzijds een architecturaal icoon voor de haven en anderzijds vormt het een dialoog met de stad zonder dat het historisch geheel in de verdrukking komt. De oplossing van het ontwerpteam bouwt letterlijk voort op het bestaande. De oplossing spiegelt het bestaande en zet oud en nieuw op een heftige wijze in dialoog. Ze bevestigd en beklemtoont de voetprint en de inplanting. De nieuwbouw is vanuit één oogpunt eenvoudig, niet pronkerig en vanuit een ander oogpunt dan weer verwonderend, fascinerend...Vanuit het ene oogpunt ingetogen (verpakt als een geschenk) en vanuit het ander oogpunt "straalt" het als een diamant.