Renovatie van de grote zaal in een gebouw van Isia Isgour

 

Ervaring en aanwezigheid, vergroting en intimiteit, aandacht en toegankelijkheid, het zichtbare en het hoorbare... op al deze aspecten die centraal staan in de beleving van kunst en cultuur, biedt het nieuwe concept voor de grote zaal een sluitend antwoord.

De schouwburg is een plaats van ervaring. Het is een ruimte waar gekeken, geluisterd en gevoeld wordt. Datgene wat er op de scène gebeurt, moet in staat zijn tot onze ogen en oren, tot ons lichaam en onze geest door te dringen. Ongefilterd, zuiver - zodat we in staat zijn zélf te ervaren. De theaterruimte moet een plaats zijn waar dit kan ontstaan - zij vormt het kader waarin de vrijheid van de ervaring plaatsvindt. Zij moet ruimte geven aan het creatieve in de mens: een plaats waar de creativiteit wordt getoond en de toeschouwer tot creativiteit wordt uitgedaagd.