Ontwerp voor een nieuwe ambassade te Brussel

 

Vanwege het residentiële karakter van de omgeving waarin de nieuwe ambassade wordt voorzien werd er een bescheiden vormentaal gehanteerd om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de typologie van een groot huis met een voortuin. De ambassade en het consulaat vertalen zich op de site in twee verschillende gebouwen. De ambassade in een meer uitgesproken beeldtaal terwijl het consulaat in het landschappelijke ontwerp van de site werd opgenomen. Het representatieve karakter van de beeldtaal van de ambassade krijgt vorm doordat de gelaagdheid van de gevel elementen van het culturele erfgoed van Qatar met elementen van ons erfgoed verbindt.